Độc quyền cho người tham gia Primelist: Giao dịch/Nắm giữ để nhận thưởng 30,000 NGL!

Người dùng thân mến,

Đừng buồn nếu bạn tham gia vào sự kiện Primelist của chúng tôi nhưng không may mắn trúng token NGL. Chúng tôi sẽ cung cấp một chương trình ưu đãi với phần thưởng 30,000 NGL độc quyền dành cho bạn!

Thời gian: 17:00, 19 tháng 11 - 17:00, 26 tháng 11 (UTC+7)

Ai có thể tham gia?

Sự kiện chỉ dành cho những người tham gia Primelist (người đăng ký qua hàng đợi) người không nhận được token NGL. 

Làm thế nào để tham gia?

1)Người dùng có thể nhận mỗi 5 token NGL bằng cách đạt khối lượng giao dịch tối thiểu 200 USDT cho bất kỳ token nào trong thời gian ưu đãi. Có 25,000 NGL trên cơ sở ai đến trước nhận trước. 5,000 người tham gia đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ giao dịch sẽ đủ điều kiện nhận phần thưởng.

2)Người dùng đạt mức nắm giữ trung bình trong 7 ngày tối thiểu là 40 NGL trong thời gian ưu đãi có thể giành được một phần trong tổng giải thưởng 5.000 NGL dựa trên số tiền họ nắm giữ.

Tính toán thưởng:

Thưởng cá nhân = Số lượng NGL nắm giữ trung bình 7 ngày của cá nhân người dùng /Số lượng NGL nắm giữ trung bình 7 ngày của tất cả người dùng hợp lệ * 5,000 NGL

Điều kiện & điều khoản 

  • Sự kiện này chỉ dành cho các tài khoản chính
  • Thưởng sẽ được phân phối trong vòng 7 ngày làm việc sau khi sự kiện kết thúc.
  • Đợt chụp nhanh sẽ được thực hiện vào mỗi 23:00, từ ngày 19 đến ngày ngày 26 tháng 11 (UTC+7).
  • Giao dịch tính cả mua và bán (ngoại trừ wash trade) cho tất cả các cặp giao dịch hiện có (ngoại trừ USDT/HUSD, PAX/HUSD, USDC/HUSD, TUSD/HUSD và DAI/HUSD).
  • Huobi Global có toàn quyền quyết định cuối cùng về sự kiện này. Trong trường hợp phát hiện gian lận, Huobi Global có quyền huỷ tư cách tham gia và thu hồi thưởng. 


Huobi Global

Ngày 19 tháng 11, 2021

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng Huobi Global (iOS/Android)

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://twitter.com/HuobiGlobal

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://huobiglobal.medium.com/

Telegram:

https://t.me/huobiglobalofficialvietnam

Telegram Channel:

https://t.me/huobivietnam_thongbao

Huobi Global có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và Huobi Global không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên Huobi Global. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản  Cảnh báo Rủi ro tại đây.