Giveaway 100,000$ chào mừng giáng sinh

Thời gian: 17:00, 26 tháng 11, 2021 - 22:00, 5 tháng 12, 2021 (UTC+7)

Mẫu đăng ký: https://forms.gle/RqZVb9NfGSKR3pEu6

Các phái sinh được chỉ định: Coin-M Futures, Coin-M Swaps and USDT-M Swaps

 

Sự kiện 1: Dành riêng cho người dùng mới: Giao dịch để chia sẻ phần thưởng 10,000 USDT 

Người dùng giao dịch USDT-M swaps mới có thể chia sẻ phần thưởng 10,000 USDT bằng cách đăng ký và đạt khối lượng giao dịch tích lũy của USDT-margined swaps là 500 USDT trở lên trong thời gian diễn ra sự kiện.

 

Sự kiện 2: Giao dịch hàng ngày để chia sẻ phần thưởng 80,000 USDT

Trong thời gian diễn ra sự kiện, người dùng đã đăng ký có khối lượng giao dịch hàng ngày của bất kỳ công cụ phái sinh được chỉ định nào trên 500 USDT là đã hoàn thành một ngày giao dịch. Các nhóm giải thưởng khác nhau sẽ được chia đều dựa trên số ngày giao dịch đã hoàn thành. Bạn càng hoàn thành nhiều ngày giao dịch, bạn sẽ giành được càng nhiều phần thưởng!

Số ngày giao dịch Phần thưởng
1-3 15,000 USDT
4-5 25,000 USDT
6 trở lên 40,000 USDT

 

Sự kiện 3: Tham gia rút thăm may mắn để chia sẻ phần thưởng 10,000 USDT 

Trong khi đó, những người dùng đã đăng ký có khối lượng giao dịch tích lũy của bất kỳ phái sinh được chỉ định nào trên 3.000 USDT trong thời gian diễn ra sự kiện có thể tham gia rút thăm may mắn. 100 người dùng may mắn sẽ được chọn và thưởng 100 USDT mỗi người dựa trên “ Quy tắc rút thăm may mắn dựa trên giá trị băm khối HECO

 

Điều khoản & Điều kiện:

1. Các tài khoản phụ không đủ điều kiện để tham gia vào chương trình này với tư cách là một tài khoản độc lập. Khối lượng giao dịch sẽ được tính vào tài khoản chính.

2. Người dùng có thể tham gia một hoặc nhiều sự kiện và phần thưởng tương ứng sẽ được phân phối sau khi đáp ứng các yêu cầu.

3. Rewards will be distributed to users’ cross-margin account of USDT-margined swaps within 10 business day after the campaign ends.

4. Huobi sẽ tước quyền tham gia của người dùng nếu phát hiện bất kỳ hành vi độc hại nào trong chương trình.

5. Người dùng có thể giao dịch bất kỳ sản phẩm phái sinh nào được chỉ định để tham gia chương trình của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không thể kết hợp khối lượng giao dịch (USDT: USD = 1: 1) trên các sản phẩm phái sinh khác nhau.

6. Chỉ những người dùng gửi mẫu đăng ký mới có thể tham gia chương trình. Mẫu đăng ký có sẵn tại: https://forms.gle/RqZVb9NfGSKR3pEu6

7. Nhóm người dùng không được tham gia vào chương trình này: Japan, Cuba, Iran, Mainland China, Hong Kong (China), Macao (China), North Korea, Venezuela,Sudan, Syria, the United States of America and its overseas territories (American Samoa, Guam, Northern Mariana Islands, Puerto Rico and the United States Virgin Islands), Canada và Singapore.

 

Huobi Global

Ngày 26 tháng 11 năm 2021

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng Huobi Global (iOS/Android)

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://twitter.com/HuobiGlobal

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://huobiglobal.medium.com/

Telegram:

https://t.me/huobiglobalofficialvietnam

Telegram Channel:

https://t.me/huobivietnam_thongbao

Huobi Global có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và Huobi Global không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên Huobi Global. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản  Cảnh báo Rủi ro tại đây.