Thông báo về việc thu thập ý kiến cho các quy định của HADAX 2.0

Người dùng thân mến:

 

Kể từ khi hệ thống bỏ phiếu lên sàn của HADAX bị tạm dừng vào tháng 6, chúng tôi đã liên tục nhận được phản hồi từ người dùng, các đội ngũ dự án và các tổ chức khác. Hiện tại, chúng tôi đã hoàn thành một bản cập nhật tổng quát cho các quy định bỏ phiếu sau nhiều đợt thảo luận nội bộ của Huobi. Với mục tiêu “mang đến những dự án blockchain thật sự tiềm năng”, chúng tôi đã thiết lập các quy định như sau cho HADAX 2.0. Chúng tôi đã thu thập các ý kiến từ cộng đồng cho những quy định này cách đây không lâu, và bây giờ chúng tôi đang tiếp tục thu thập các đề xuất từ các người dùng sau khi tối ưu hoá nó.


 1. Định nghĩa các thuật ngữ trong quy định HADAX 2.0

 

 1. Đội dự án: Các dự án blockchain chất lượng hiện đang ở bất kì giai đoạn phát triển nào đều có thể đăng ký để lên sàn HADAX.

 

 1. Tổ chức tiến cử: một tổ chức tiến cử thường là một tổ chức đầu tư nổi tiếng trong ngành. Quyền cơ bản của tổ chức tiến cử là đề xuất các đội dự án cho HADAX; nghĩa vụ cơ bản của một tổ chức tiến cử là hỗ trợ và hướng dẫn các đội dự án thực hiện công bố và giới thiệu thông tin đúng quy trình.

 

 1. Nền tảng lên sàn tự phục vụ Huobi: Nền tảng lên sàn tự phục vụ Huobi là một trong các sản phẩm của HADAX2.0, nơi mà các đội dư án và tổ chức tiến cử có thể đăng ký tài khoản và cho phép phối hợp thực hiện quá trình lên sàn với đội ngũ vận hành HADAX và các nhân sự kiểm định khác. Mỗi vị trí trong quá trình này đều có thể nhận được thông tin về tiến độ kiểm định liên quan kịp thời, từ đó cải thiện độ hiệu quả của việc kiểm định lên sàn. Nền tảng này hiện khả dụng cho các dự án đang đăng ký lên sàn trên Huobi Global và HADAX.

 

 1. Trung tâm triển lãm Huobi cho các dự án Blockchain: Trung tâm triển lãm Huobi cho các dự án Blockchain là một điểm nổi bật trong số các sản phẩm của HADAX2.0. Các đội dự án có thể phát hành các thông tin như sau trên nền tảng này: thông tin về tiến độ dự án, bao gồm báo cáo hàng tuần, hàng tháng và các báo cáo tài chính; các thông tin giới thiệu dự án, bao gồm video, ảnh và tin tức; thông tin về hoạt động của dự án, bao gồm các bản xem trước phát sóng trực tiếp, hoạt động offline, vv..v. Các người dùng có thể nắm được toàn bộ tiến độ của dự án trên nền tảng này và có tương tác mật thiết với thành viên đội dự án. Nền tảng này phù hợp cho các dự án của cả Huobi Global và HADAX. 

 

 1. Nền tảng bỏ phiếu công khai HADAX: Nền tảng bỏ phiếu công khai HADAX là điểm nổi bật thứ ba trong các sản phẩm của HADAX2.0. Thông qua nền tảng này, những người bỏ phiếu hợp lệ có thể bỏ phiếu cho các dự án mà họ ủng hộ, và cuối cùng chọn ra các dự án sẽ được lên sàn HADAX. Thay vì không bị tính phí, phần bỏ phiếu này yêu cầu thanh toán HT, và các người dùng nắm giữ HT sẽ nhận được airdrop token từ đội dự án thông qua việc bỏ phiếu. 

 

 1. Những người bỏ phiếu hợp lệ: Những người bỏ phiếu hợp lệ được mời bởi HADAX. Giá trị ròng của những người bỏ phiếu hợp lệ này ít phải từ 1,500,000 USD (đối với các tổ chức) hoặc 450,000 USD (đối với các cá nhân). Nếu những người bỏ phiếu đã được mời không tuân thủ theo điều lệ này, họ nên ngay lập tức thông báo cho HADAX.

 

 

 1. Quá trình lên sàn HADAX2.0

  Bước 1: Một đội dự án cần phải hoàn tất quy trình đăng ký, xác minh, duyệt thông tin và lựa chọn của tổ chức tiến cử. 


Bước 2: Các tổ chức tiến cử cần thực hiện đánh giá chéo cho tất cả các dự án.


Bước 3: Dựa trên kết quả đánh giá chéo của các tổ chức tiến cử, HADAX cuối cùng sẽ xác định dự án nào sẽ được tham gia vòng bỏ phiếu công khai. (Trong HADAX2.0, tất cả các tổ chức tiến cử đều được đánh giá dựa trên hiệu suất của các dự án mà họ đề xuất/đánh giá. Sau khi chúng tôi thu thập đầy đủ dữ liệu của các tổ chức tiến cử, chúng tôi sẽ trao thẩm quyền quyết định cho cộng đồng. Các tiêu chuẩn chấm điểm sẽ được công bố trong tương lai.)


Bước 4: Các tổ chức tiến cử bắt buộc phải hỗ trợ thực hiện công bố thông tin và trình bày dự án đối với các dự án đã được đề xuất  và đã được tham gia vòng bỏ phiếu công khai. 


Bước 5: Các dự án hoàn thành mục tiêu bỏ phiếu có thể được lên sàn theo thứ tự dựa trên số lượng phiếu bầu mà họ nhận được trên nền tảng bỏ phiếu công khai (từ cao xuống thấp).


Bước 6: Tính theo thời gian biểu hiện tại, mỗi vòng trình bày sẽ kéo dài 7 ngày và thời gian bỏ phiếu sẽ là 1 tiếng. Thời gian trình bày dự án và thời gian bỏ phiếu sẽ được điều chỉnh tuỳ theo tình hình thực tế trong tương lai.

Chi tiết của từng bước được nêu như sau:


 1. Đăng ký đội dự án


(1) Một đội dự án có thể đăng ký và xác minh trên "Nền tảng lên sàn tự phục vụ Huobi", và cung cấp sách trắng (white paper), website chính thức và các thông tin khác tuỳ theo phần nhắc nhở sản phẩm.


(2) Đội ngũ HADAX sẽ thực hiện việc kiểm định các thông tin cơ bản của dự án và chuyển đến bước kế tiếp sau khi được chấp nhận.


(3) Một đội dự án cần chọn một tổ chức tiến cử. 


(4) Các tổ chức tiến cử cần phải đăng nhập vào nền tảng để xác nhận. 


(5) Hoàn tất đăng ký.

2. Đăng ký tổ chức tiến cử 


(1) Một tổ chức tiến cử có thể nộp thông tin đăng ký trên trang “Cổng vào cho tổ chức tiến cử”. Sau khi đăng ký đã được thôgn qua, tổ chức tiến cử có thể đề xuất các dự án và hoàn tất đánh giá chéo trong mục liên quan trong tài khoản của mình. 


(2) HADAX sẽ mở một tài khoản bỏ phiếu HADAX cho mỗi tổ chức tiến cử. 


(3) Một tổ chức tiến cử cần phải hoàn tất khoản nạp tiền 1-lần 500,000 HT đến tài khoản bỏ phiếu của họ. Số tài sản này chỉ được dùng cho mục đích bỏ phiếu và không dùng để giao dịch. Khi tài sản thấp hơn 100,000 HT, nó cần được bổ sung đến mức 500,000 HT ban đầu. 


(4) Đối với mỗi vòng, một tổ chức tiến cử có thể đề xuất tối đa 2 dự án.


(5) Do khối lượng công việc, đợt đầu tiên sẽ chỉ có tối đa 50 tổ chức tiến cử, đa số được mời bởi HADAX hoặc đã là Super Nodes của HADAX trước đó.

3. Đánh giá chéo của các tổ chức tiến cử


(1) Sau khi hoàn tất thu thập thông tin dự án, chúng tôi sẽ sắp xếp cho các tổ chức tiến thực hiện đánh giá chéo các dự án.


(2) Các tổ chức tiến cử cần thực hiện đánh giá ẩn danh cho các dự án được đề xuất bởi các tổ chức khác trên “Nền tảng lên sàn tự phục vụ Huobi”. 


(3) Các tổ chức tiến cử có thể ủng hộ, phản đối hoặc bỏ phiếu trắng trong vòng đánh giá. Kết quả của việc đánh giá chéo sẽ ảnh hưởng đến các đánh giá của HADAX2.0 đối với các tổ chức tiến cử; số điểm tích luỹ thông qua việc ủng hộ các dự án chất lượng hoặc phản đối các dự án chưa đạt tiêu chuẩn. 


(4) Đội ngũ HADAX sẽ xác định các dự án nào có thể tham gia bỏ phiếu công khai mỗi vòng tuỳ theo kết quả của việc đánh giá chéo giữa các tổ chức tiến cử.

4. Trình bày dự án


(1) Một dự án tham dự bỏ phiếu công khai bắt buộc phải phối hợp với tổ chức tiến cử để trình bày dự án của họ trên “Trung tâm triển lãm Huobi cho các dự án Blockchain”


(2) Việc trình bày dự án bao gồm và không giới hạn những mục sau: báo cáo hàng tuần, báo cáo hàng tháng, báo cáo tài chính, các tài liệu dự án, video, xem trước các chương trình trực tiếp, các thông báo hoạt động, vv..v.


(3) Các nhà đầu tư, đội dự và tổ chức tiến cử có thể tương tác hoàn toàn với nhau tại vòng này và xây dựng hiểu biết sâu rộng về dự án.

 1. Bỏ phiếu công khai:


(1) Vòng bỏ phiếu sẽ bắt đầu 7 ngày sau khi dự án được trình bày, và bỏ phiếu chỉ kéo dài 1 tiếng.


(2) Các đội dự án sẽ cung cấp 20% token đang được lưu hành và 10% tổng số lượng token để làm phần thưởng bỏ phiếu. 


(3) Mỗi dự án cần thiết lập số lượng phiếu bầu mục tiêu, và số lượng token làm phần thưởng bỏ phiếu sẽ được phân bổ dựa trên số phiếu bầu mục tiêu này. 


(4) Trong vòng bỏ phiếu công khai, số lượng bỏ phiếu có thể vượt quá số lượng mục tiêu, và phần phiếu vượt quá sẽ được trả lại tương ứng với tỷ lệ phiếu được bầu bởi những người bỏ phiếu. 
Ví dụ: Dự án A đặt ra mục tiêu phiếu bầu là 100,000 HT và tặng 100 triệu token làm phần thưởng bỏ phiếu. Có 5 người đã bỏ phiếu và mỗi người bỏ vào 40,000 HT. Như vậy, mỗi người sẽ nhận được 20,000 HT do số phiếu vượt mục tiêu và được hoàn lại.

6. Thời gian lên sàn:


(1). Hiện tại, chu kỳ dự kiến cho mỗi vòng trình bày dự án và bỏ phiếu là 7 ngày. Trong mỗi chu kỳ, 2 dự án hàng đầu có số phiếu bầu cao nhất sẽ được niêm yết lên sàn. Lịch trình sẽ được điều chỉnh cho phù hợp.


(2) Nếu số phiếu bầu công khai không đạt được số phiếu bầu mục tiêu, dự án không thể lên sàn, thì số phiếu bầu thu được sẽ được hoàn lại cho tất cả người bỏ phiếu bầu.


(3) Các dự án đạt được mục tiêu phiếu bầu vào vòng tiếp theo sẽ được đặt lại cùng với những dự án đã đạt được mục tiêu phiếu bầu trước đó nhưng không được lên sàn.


(4) Sau khi đạt được mức phiếu bầu mục tiêu, các dự án không được lên sàn trong 4 vòng liên tiếp sẽ bị loại khỏi danh sách và tất cả lượng HT đã bầu sẽ được hoàn trả cho những người bỏ phiếu. Các dự án có thể thiết lập lại phần thưởng bỏ phiếu và mức phiếu bầu mục tiêu để tham gia vào vòng kế tiếp. 


(5) Trong toàn bộ quá trình bỏ phiếu & lên sàn, nếu bất kỳ dự án nào muốn rút, họ có thể liên hệ đội ngũ của HADAX và tiến hành thủ tục rút. Sau khi đã rút khỏi quá trình lên sàn, tất cả lượng HT sẽ được trả lại cho những người bỏ phiếu.

7. Phát hành phần thưởng bỏ phiếu: 


(1) Phần thưởng bỏ phiếu được chia làm 2 phần: các airdrop token được gửi đến những người bỏ phiếu và số lượng HT đã bầu sẽ được airdrop cho các đội dự án; 


(2) Token airdrop được mở khoá trong 12 tháng. 1/3 sẽ được mở khoá trong tháng đầu tiên, và phần còn lại sẽ được mở khoá hàng tháng trong 11 tháng kế tiếp sau khi đồng tiền được lên sàn. 


(3) Số lượng HT đã bầu cũng sẽ được mở khoá trong 12 tháng. 1/3 sẽ được mở khoá trong tháng đầu tiên, và phần còn lại sẽ được mở khoá hàng tháng trong 11 tháng kế tiếp sau khi đồng tiền được lên sàn.

 

III. Các phiếu bầu của Quỹ sinh thái Huobi (Huobi Eco Fund) cho các dự án HADAX.


Như đã nói trong thông báo mới nhất của Huobi về việc mua lại HT, 20% doanh thu sẽ được sử dụng để mua lại HT trên thị trường thứ cấp, và phần HT này sẽ được thêm vào Quỹ Sinh thái Huobi. Việc bỏ phiếu của Quỹ này cho các dự án HADAX sẽ được quyết định bởi những người dùng nắm giữ HT.


 1. Quỹ Sinh thái Huobi có thể bỏ phiếu cho các dự án HADAX, và phần thưởng của việc bỏ phiếu sẽ được airdrop cho những người nắm giữ HT. 

 2. Vì Quỹ Sinh thái Huobi sẽ chỉ bỏ phiếu cho một dự án nhất định, những người nắm giữ HT có thể ủng hộ, phản đối hoặc bỏ phiếu trắng trong thời gian dự án được trình bày.

 3. Vào thời điểm bắt đầu mỗi vòng, chúng tôi sẽ chụp nhanh tất cả các tài khoản HT để tính toán quyền bỏ phiếu cho mỗi tài khoản. 

 4. Quỹ Sinh thái Huobi mặc định bỏ phiếu và nhận phần thưởng bỏ phiếu từ mỗi dự án, nhưng Quỹ sẽ không bỏ phiếu cho một số dự án nhất định nếu hơn một nửa người dùng giữ HT (đã được chụp nhanh tài khoản trước đó) bỏ phiếu phản đối dự án.

 

 1. Cảnh báo rủi ro bị xuống sàn và vấn đề xuống sàn.

 2. Cảnh báo rủi ro xuống sàn
  Trong bất kỳ trường hợp nào được nêu dưới đây, một cảnh báo rủi ro xuống sàn【St】 sẽ được thêm vào làm tiền tố phía trước mã dự án:


(1) Đội dự án không nộp báo cáo hàng tuần và chưa nộp bất kỳ báo cáo hàng tuần nào hơn 4 lần; 


(2) Đội dự án từ chối báo cáo các sự kiện quan trọng; 


(3) Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày trong hơn 15 ngày của token thấp hơn 100,000 USD hoặc các token khác với giá trị tương đương.


 1. Xuống sàn


Trong bất kỳ trường hợp nào dưới đây, các dự án sẽ bị huỷ niêm yết trên sàn:

 

(1) Các đội dự án không nộp báo cáo hàng tuần trong hơn 8 tuần; 


(2) Các đội dự án cố tình che giấu bất kỳ sự kiện quan trọng nào có khả năng tác động mạnh đến giá token; 


(3) Các dự án bị tình nghi là phạm pháp hay có hành vi phạm tội như rửa tiền, lựa đảo hoặc bán hàng theo mạng lưới kim tự tháp; 


(4) Khi có các rủi ro nghiêm trọng trong dự án, như bị trộm token do hacker, che giấu các vấn đề phát sinh và các vấn đề khác, đủ để khiến các dự án này xảy ra các biến cố rủi ro. 


(5) Khối lượng giao dịch token trung bình mỗi ngày là thấp hơn 100,000USD hoặc các token khác với giá trị tương đương trong hơn 30 ngày.


(6) Các đội dự án bị tình nghi có hành động gian lận để thao túng thị trường;


(7) Các công bố hoặc hoạt động marketing được thực hiện của đội dự án gây ảnh hưởng xấu đến lợi ích của HADAX hoặc cộng đồng, và xảy ra các tình huống nghiêm trọng;


(8) Giải thể hoặc thay đổi thành viên đội dự án;


(9) Các vấn đề khác đủ để dẫn đến kết quả xuống sàn.

Việc thu thập ý kiến sẽ diễn ra trong vòng 1 tuần. Một tuần sau đó, hoạt động đăng ký dự án, nền tảng trình bày dự án và nền tảng bỏ phiếu công khai sẽ được mở. Vui lòng chú ý đến các thông báo trên sàn. Một lần nữa, chúng tôi vô cùng trân trọng sự thấu hiểu của người dùng và các đội dự án. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cung cấp các dịch vụ tốt nhất.

Bạn hoàn toàn được khuyến khích cung cấp các đề xuất có giá trị nhằm giúp HADAX tiếp tục cải thiện. Khi các đề xuất của bạn được chọn, bạn sẽ nhận được một phần thưởng HT từ đội ngũ HADAX. Đường dẫn để thu thập các đề xuất như sau:https://jinshuju.net/f/WEWhib

Đội ngũ HADAX
Ngày 27 tháng 7 năm 2018