Cách kiểm tra tiền điện tử tôi đã mua sau khi đơn hàng hoàn tất trên Huobi P2P?

Khi đơn đặt hàng hoàn tất, hãy nhấp vào trang 'Số dư' - 'Tài khoản Fiat' ở góc trên bên phải của trang và bạn có thể xem các loại tiền điện tử mình vừa mua.

Nếu bạn cần giao dịch trên thị trường giao dịch Giao ngay, vui lòng nhấp vào 'Chuyển khoản'.

-----------------------------------

[ Tạo giao dịch miễn phí]

[ Website chính thức P2P]

[ Telegram chính thức P2P]

[ Media Authenticator ]

[ Email dịch vụ khách hàng chính thức] [email protected]

[Tải App iphone]& [ Tải App Android ]