Thông báo về sự hợp tác duy nhất của HPT với HADAX

Người dùng thân mến

Vui lòng lưu ý rằng Huobi Pool Token HPT hiện chỉ được uỷ quyền để hợp tác duy nhất với HADAX và chưa tiến hành hợp tác với các sàn giao dịch khác. Những người dùng có HPT giữ bên ngoài sàn HADAX sẽ không được nhận airdrop từ Huobi Pool.

Huobi Pool không đảm bảo tính xác thực và an toàn của các giao dịch HPT trên các sàn giao dịch khác. Vì sự an toàn cho tài sản của bạn, chúng tôi khuyến nghị bạn không tham gia bất kỳ giao dịch HPT nào trên các sàn giao dịch khác.


Huobi Pool
Ngày 5 tháng 9 năm 2018