Thông báo đóng giao dịch đồng 18T cũ và mở giao dịch đồng 18C mới

Thân gửi người dùng,

Việc nâng cấp hợp đồng thông minh đã hoàn tất, và đồng coin mới sẽ được đặt tên là 18C, Huobi sẽ chuyển đổi đồng coin 18T cũ sang đồng coin 18C mới. Chúng tôi sẽ đóng các dịch vụ giao dịch đồng 18T cũ, và mở dịch vụ giao dịch các đồng coin 18C mới sau khi hoàn tất đổi tên 18T thành 18C. Vui lòng xem thời gian biểu sau:

Giao dịch đồng 18T cũ sẽ bị đóng và các lệnh liên quan sẽ bị huỷ vào lúc 11:00, ngày 12 tháng 9 (GMT+8), trong lúc đó đồng coin mới sẽ được đặt lại tên là 18C.

Dịch vụ giao dịch đồng 18C mới sẽ được mở lúc 11:00, ngày 13 tháng 9 (GMT+8), dịch vụ nạp và rút 18C cũng sẽ được mở cùng lúc.

HADAX chân thành cảm ơn sự ủng hộ của bạn!

HADAX
Ngày 11 tháng 9 năm 2018