Phần thưởng bỏ phiếu HPT sẽ được phân phối trước

Người dùng thân mến,


Theo các quy định của Huobi Pool Token (HPT), EOS và TRX sẽ được airdrop mỗi ngày cho các người dùng giữ HPT dựa trên số lượng HPT được mở khoá. Nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của các người dùng tham gia bỏ phiếu trên HADAX 2.0, các phần thưởng cho người dùng bỏ phiếu HPT sẽ được phát hành trước dựa trên yêu cầu của các đội dự án. Vui lòng chú ý các thông báo mới nhất của chúng tôi để biết thời gian mở giao dịch HPT trên HADAX.

 

Đội ngũ HADAX

Ngày 14 tháng 9 năm 2018