Danh sách các dự án được chọn và thời gian triển lãm dự án trong vòng Bỏ phiếu của Huobi Next Đợt 1

Người dùng thân mến,
 
Các dự án được chọn của Huobi Next Đợt 1 đã được xác nhận, và các dự án tham gia vào vòng Bỏ phiếu của Huobi Next Đợt 1 sẽ được triển lãm tại Trung tâm Dự án Huobi.

Hiện tại, các dự án sau đây sẽ tham gia vòng Bỏ phiếu Huobi Next Đợt 1: MXC, LAMB、  NPXS、WTD、ECT. Để biết thêm chi tiết về các dự án, vui lòng truy cập https://www.hadax.com/zh-cn/projectcenter/.
 
Tỷ lệ phần thưởng và giới hạn bỏ phiếu của các dự án trong vòng này được liệt kê như sau:  

 

MXC

LAMB  

NPXS

 WTL

ECT

Phần thưởng bỏ phiếu

1HT:190 MXC

1HT:300LAMB

1HT:1314NPXS

1HT: 30WTL

1HT:18.6 ECT

Giới hạn bỏ phiếu

1402614HT

1200000HT

 2132840HT

190000HT 

 1612900HT


               
Các dự án vào vòng Bỏ phiếu Huobi Next Đợt 1 sẽ được trình bày từ 14:00 ngày 10 tháng 10 – 15:00 ngày 16 tháng 10. Các dự án tham gia vào mỗi đợt bỏ phiếu sẽ được hiển thị là dự án phổ biến tại Trung tâm Dự án, và người dùng có thể đăng nhập để bỏ phiếu cho các dự án. 

 
Truy cập Trung tâm Dự án: https://www.hadax.com/zh-cn/projectcenter/

Thời gian bỏ phiếu của các người dùng giữ HT: 14: 00, ngày 10 tháng 10 - 14: 00 ngày 16 tháng 10 (GMT+8). Kết quả của việc bỏ phiếu này sẽ xác định Quỹ đầu tư Win-Win Fund có bỏ phiếu cho dự án đó hay không. Truy cập trang bỏ phiếu của người dùng giữ HT:

https://www.hadax.com/vote/

Thời gian phát sóng trực tiếp dự án: 14: 00, ngày 10 tháng 10 - 14: 00 ngày 16 tháng 10 (GMT+8). Các đội dự án tham gia vòng bỏ phiếu sẽ có mặt tại buổi phát sóng trực tiếp.

 

Thời gian bỏ phiếu của các cử tri hợp lệ: 14: 00-15: 00, ngày 16 tháng 10 (GMT+8). Các cử tri hợp lệ có thể tiến hành bỏ phiếu trong khung thời gian này.
Truy cập trang bỏ phiếu của cử tri hợp lệ: https://www.hadax.com/zh-cn/vote/

 

Để cung cấp dịch vụ tốt nhất cho các cử tri, chúng tôi đã thiết lập một nhóm Wechat dành riêng cho các cử tri. Các cử tri có thể thêm tài khoản Wechat chính thức của chúng tôi (tên: bellaskye) để tham gia vào nhóm. Chúng tôi sẽ cung cấp các tin tức mới nhất về nền tảng bỏ phiếu của Huobi Next tại nhóm này.


Huobi Next chân thành cảm ơn sự ủng hộ của bạn!

 

Đội ngũ Huobi Next
Ngày 10 tháng 10 năm 2018