Thông báo hoãn mở Bỏ phiếu Huobi Next Đợt 1.

Người dùng thân mến,


Thi gian m vòng B phiếu Huobi Next Đt 1 d kiến lúc 14:00, ngày 9 tháng 10 (GMT+8) s được di li sang 14:00, ngày 10 tháng 10 (GMT+8) vì lý do điu chnh tm thi. Chúng tôi hi vng người dùng s tham gia tích cc vào vòng b phiếu này. Chúng tôi chân thành xin li vì s bt tin đã gây ra.

 

Chân thành cm ơn s thu hiu và ng h ca bn!

Huobi Next
Ngày 9 tháng 10 năm 2018