Chúng tôi đang tìm kiếm các dự án blockchain "đẹp" nhất

Người dùng thân mến,

Nhằm tiếp tục phát triển giá trị của nội dung trong Trung tâm dự án Huobi và cung cấp cho người dùng một trải nghiệm sản phẩm tốt nhất, chúng tôi hiện đã ra mắt Chương trình chọn lựa các dự án blockchain "đẹp" nhất. Các dự án blockchain "đẹp" nhất là các dự án có các hồ sơ dự án hoàn chỉnh và đẹp mắt tại Trung tâm dự án Huobi.

Các yêu cầu cụ thể bao gồm:
1. Thông tin cơ bản đã hoàn chỉnh trên trang chủ.
2. Phần giới thiệu dự án được thực hiện bằng cả văn bản và hình ảnh.
3. Dự án tải lên nhiều hơn 1 video.
4. Báo cáo hàng tuần hoặc hàng tháng cho tháng gần nhất đã được tải lên.
5. Dự án được hiển thị rõ ràng bằng cả tiếng Anh và tiếng Trung.

Các lợi ích và đặc quyền cho các dự án "đẹp" nhất này:
1. Các dự án được chọn sẽ có thể triển lãm ở vị trí "đề xuất" trong 1 tuần (nếu có nhiều hơn 8 dự án đủ điều kiện, họ sẽ được xếp theo thứ tự dựa trên kết quả kiểm định hợp lệ).
2. Được tiếp xúc và thực hiện khuyến mãi trong cộng đồng Huobi.
3. Đặc quyền mở tài khoản chính thức trong ứng dụng Huobi Chat.
Thời gian: 14:00 ngày 24 tháng 10 - 14:00 ngày 30 tháng 11 (GMT+8).

Làm thế nào để trở thành các dự án "đẹp" nhất?
1. Nhấp vào link sau và đăng ký tham gia sự kiện: https://jinshuju.net/f/cMFGr3.
2. Cố gắng cải thiện trang chủ dự án của bạn. Chúng tôi sẽ thông báo các dự án đủ điều kiện trước 14:00 mỗi thứ 6 kể từ ngày 23 tháng 10 đến ngày 30 tháng 11, và chúng tôi sẽ liên hệ các đội dự án chiến thắng để cung cấp các đặc quyền về tiếp xúc cộng đồng và mở tài khoản chính thức trong ứng dụng Huobi Chat.

Huobi Global
Ngày 24 tháng 10 năm 2018