,Ankr网络是一个基于计算机计算能力的去中心化网络,通过其创新的挖矿机制PoUW共识协议,试图在共识层建立起一个去中心化的分布式云计算平台。PoUW共识协议通过英特尔的SGX技术,可以在保证安全性和保密性的情况下对矿工的有用工作进行计量,从而建立起公平的激励机制。Ankr通过NOS技术来访问链外数据,结合NOS智能合约、可信硬件和中继器来实现可信执行环境下的认证数据馈送。未来,Ankr还将采用基于等离子侧链的多链结构和分片机制来增加其可扩展性。 火币积分,HT(火币全球通用积分)是基于区块链发行和管理的积分系统,为火币官方发行的唯一积分。HT将支持火币全球业务、全线产品,如:VIP手续费折扣、认证商家保证金、火币积分专享活动、与热门币种交易、参与火币业务等。
资产折合
--- BTC ≈ ---
币种 最新价 涨幅
---/---
--- --- 查看更多
--- ≈ ---
涨幅
---
24H高
---
24H低
---
24H量
--- ---
可用 0.00000000 --- 充币
---
---
交易额 0.00000000 ---
可用 0.00000000 --- 充币
---
---
交易额 0.00000000 ---
  • 盘口
  • 实时成交
买卖盘
买盘
卖盘
---
  • ---
价格 (---) 数量 (---) 累计 (---)

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

Market trades
价格 (---) 数量 (---) 时间
时间交易对方式方向价格(---)数量(---)委托总额(---)触发条件 已成交未成交操作
暂无记录