,Portal旨在搭建一个基于区块链技术的虚拟现实生态圈,连接虚拟现实内容、创作者和用户。 VR/AR是公认的下一代通用计算平台,Portal将承担推动虚拟现实产业向生态化发展的重任,助推VR/AR时代加速到来。 Portal将解决在VR应用的三大问题:信任机制、权益分配和内容流通: 建立在不可篡改性基础上的Portal底层协议解决了虚拟世界中的信任问题,将成为Portal虚拟世界中用户关系的基石; 去中心化的设定让任何用户在Portal中创造的价值都可以获得合理的利益分配,无论是生产了内容还是提供服务; Portal是一个虚拟现实内容的大生态,将通过特有的生态机制刺激活跃行为,加强内容流通。 Portal由来自虚拟现实领域的行业精英组成,同时获得来自区块链领域的专家学者的支持。Portal已经与全球多家虚拟现实领先公司达成战略合作伙伴关系,并在积极推动全球虚拟现实内容的布局和生态建设。 以太坊,以太坊(Ethereum)是下一代密码学账本,可以支持众多的高级功能,包括用户发行货币,智能协议,去中心化的交易和设立去中心化自治组织(DAOs)或去中心化自治公司(DACs)。以太坊并不是把每一单个类型的功能作为特性来特别支持,相反,以太坊包括一个内置的图灵完备的脚本语言,允许通过被称为“合同”的机制来为自己想实现的特性写代码。一个合同就像一个自动的代理,每当接收到一笔交易,合同就会运行特定的一段代码,这段代码能修改合同内部的数据存储或者发送交易。
资产折合
--- BTC ≈ ---
币种 最新价 涨幅
---/---
--- --- 查看更多
--- ≈ ---
涨幅
---
24H高
---
24H低
---
24H量
--- ---
可用 0.00000000 --- 充币
---
---
交易额 0.00000000 ---
可用 0.00000000 --- 充币
---
---
交易额 0.00000000 ---
  • 盘口
  • 实时成交
买卖盘
买盘
卖盘
---
  • ---
价格 (---) 数量 (---) 累计 (---)

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

Market trades
价格 (---) 数量 (---) 时间
时间交易对方式方向价格(---)数量(---)委托总额(---)触发条件 已成交未成交操作
暂无记录