,Smartshare是个旨在通过重塑物联网价值生态以及数据价值的智能可信的去中心化区块链技术平台。当前的物联网终端及有此产生数据量级与日俱增,对于物联网企业来说,其面临的商业模式的创新越来越紧迫,它不仅仅是指完善公众熟知的框架及简化原有的商业模式,更是为了从新的、基于新的技术新机遇中获得竞争优势,因此我们认为物联网企业需要从根本上变革他们传统的价值创造与价值获取的方式。另一方面,由终端设备产生的及人与终端共同行为产生的数据越来越多,但数据的价值从未被真正的归属、评估、量化和使用。用户作为数据的生产者却从未拥有它并因此而受益,且数据价值被割裂成孤岛没有有效的互通机制。但我们认为用户及终端共同行为产生的数据是人类生活中最有价值的数据之一,Smartshare将通过自主开发的物联网智能终端行业公链技术和解决方案,实现物联网行业生态价值重构和数据价值的确权和交易。 以太坊,以太坊(Ethereum)是下一代密码学账本,可以支持众多的高级功能,包括用户发行货币,智能协议,去中心化的交易和设立去中心化自治组织(DAOs)或去中心化自治公司(DACs)。以太坊并不是把每一单个类型的功能作为特性来特别支持,相反,以太坊包括一个内置的图灵完备的脚本语言,允许通过被称为“合同”的机制来为自己想实现的特性写代码。一个合同就像一个自动的代理,每当接收到一笔交易,合同就会运行特定的一段代码,这段代码能修改合同内部的数据存储或者发送交易。
资产折合
--- BTC ≈ ---
币种 最新价 涨幅
---/---
--- --- 查看更多
--- ≈ ---
涨幅
---
24H高
---
24H低
---
24H量
--- ---
可用 0.00000000 --- 充币
---
---
交易额 0.00000000 ---
可用 0.00000000 --- 充币
---
---
交易额 0.00000000 ---
  • 盘口
  • 实时成交
买卖盘
买盘
卖盘
---
  • ---
价格 (---) 数量 (---) 累计 (---)

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

Market trades
价格 (---) 数量 (---) 时间
时间交易对方式方向价格(---)数量(---)委托总额(---)触发条件 已成交未成交操作
暂无记录